Actie vakantietas Protestantse Kerk Dongen-Rijen.

Actie vakantietas Protestantse Kerk Dongen-Rijen.

Unieke samenwerking tussen PKN Dongen-Rijen, Stichting Leergeld WestBrabant Oost, afdeling Dongen, gemeente Dongen en Werkgroep Arm in Arm.

100 Kinderen in Dongen en 53 kinderen in Rijen ontvangen een vakantietas. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar vakantieoorden, blijven zij achter.
De Protestantse Kerk Nederland heeft hier vorig jaar een landelijk project voor opgezet: Aktie Vakantietas. De PKN Dongen-Rijen heeft dit project vorig jaar overgenomen en er zijn in 2019 60 tassen uitgereikt. Er is toen aansluiting gezocht bij Stichting Leergeld WestBrabantOost, afdeling Dongen en werkgroep Arm in Arm om de tassen op de juiste plaats te krijgen. De genoemde instellingen vonden dit zo’n goed idee en hebben contact gezocht met de PKN Dongen-Rijen om dit project in Dongen voort te zetten. Ook de gemeente Dongen sluit zich vanwege de Coronacrisis eenmalig bij dit bijzondere project aan als extraatje voor kinderen in Dongen die thuisblijven. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat dit jaar 100 tassen naar kinderen in Dongen gaan die niet op vakantie kunnen.

Er is voor gekozen een tas aan te bieden voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar. De tas is gevuld met een kaartje voor zwembad de Vennen, inclusief snack en een drankje, een cadeaubon van de Bruna en muntjes voor een ijsje. Kortom een tas vol plezier.
Door de financiële bijdragen van de Diaconie PKN Dongen-Rijen, eenmalige bijdrage gemeente Dongen en werkgroep Arm in Arm is het mogelijk om dit jaar deze tassen samen te stellen. De 53 tassen voor Rijen worden volledig bekostigd door de PKN Dongen-Rijen.
De tassen worden 1 week voor de vakantie rondgebracht bij de kinderen door medewerkers van Stichting Leergeld en de werkgroep Arm in Arm. Deze instellingen zijn bekend met de gezinnen en de kinderen die hiervoor in aanmerking komen.
De maatschappelijke instellingen die deze tas mogelijk maken, hebben in de voorbereiding al besloten hier binnen Dongen en Rijen een terugkerende gewoonte van te maken en om ook in 2021 deze vorm van hulp aan kwetsbare gezinnen opnieuw mogelijk te maken.

Mocht u ideeën hebben of wilt u deze actie financieel ondersteunen dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd. Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer Diaconie PKN Dongen-Rijen: NL03 ABNA 0470 6170 55 o.v.v. vakantietas of Werkgroep Arm in Arm NL55 RABO0158820754 o.v.v. vakantietas.
Ideeën van particulieren en/of ondernemers die de inhoud van de tas mee willen vullen in 2021, kunt u sturen naar info@arminarmdongen.nl.