Antoniusprijs 2018 voor Arm in Arm

Oecumenische werkgroep Arm in Arm is de winnaar geworden van de Antoniusprijs 2018

De jury gaf de volgende motivatie:

“De diaconale inhoud van het project “Arm in Arm” is bijzonder groot. De doelstelling van het project is armoedebestrijding in de gemeente Dongen los van afkomst of religie. De wijze van aanpak is misschien niet origineel maar zeker gedegen, verbindend, concreet en laagdrempelig. De werkgroep heeft sinds de start in 1997 een uitgebreid netwerk opgebouwd van partners in het kerkelijke en maatschappelijke veld. Men volgt de landelijke en gemeentelijke politiek om daar op adequate  wijze op te kunnen reageren. Er is expertise en inzet om armoedeproblemen op een goede wijze aan te pakken door samen met de zorgvrager te zoeken naar oplossingen op maat. Vanuit deze kennis kan men andere parochies en/of werkgroepen adviseren over het opzetten van een dergelijk initiatief in de eigen omgeving.”

Als werkgroep zijn we ontzettend blij met deze prijs. Het geeft aan dat we, in de geest van de heilige Antonius, al vele jaren een goede verbinding vormen tussen (plaatselijke) overheid en de minder draagkrachtige medemens waarbij voor de werkgroep onze medemens centraal staat. Deze prijs geeft de gehele werkgroep Arm in Arm ook de kracht om op de ingeslagen weg door te gaan.