Arm in Arm uitgenodigd door Vrouwengroep Pandora van de Protestantse kerk Dongen-Rijen.

Op woensdag 18 november werd de werkgroep Arm in Arm uitgenodigd om uitleg te geven waar de werkgroep voor staat en hoe ze te werk gaat. Het Sociale Beleid van de overheid is aan het veranderen. Dit heeft gevolgen voor de gehele samenleving. Tevens werd uitleg gegeven wat dit betekent voor de inwoners van onze gemeente in het bijzonder.

Iedereen werd welkom geheten door de voorzitster van de Vrouwengroep, Houkje Broeders. Er was een grote opkomst. Er waren 42 vrouwen aanwezig. Lenie Molendijk en Harrie Broeders hebben uitleg gegeven over de activiteiten van de werkgroep. Aanleiding van het ontstaan van de werkgroep  is de uitspraak van Bisschop Muskens van Breda dat je een brood mag stelen als je geen brood hebt om te eten. In 1997 zijn een zestal inwoners van de gemeente Dongen gestart met de werkgroep. De Katholieke Kerk Dongen-Dongen Vaart en de Protestantse Kerk Dongen-Rijen waren de oprichters. Inmiddels nemen ook deel aan de werkgroep de Evangelische Gemeente Hoop, de Christelijke Gereformeerde Kerk ’s-Gravenmoer en de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenmoer. De werkgroep probeert de armoedeproblematiek in Dongen aan te pakken, signaleert problemen en kaart dit aan bij de gemeente Dongen en geeft concrete hulpverlening door mensen thuis te bezoeken en hun te helpen bij de gemelde problemen. Door Lenie Molendijk werden praktische zaken voor het voetlicht gebracht over problemen die bij inwoners in onze gemeente spelen. Door de (vaak schrijnende) voorbeelden uit de praktijk ontstond er inzicht en doorzicht wat er in gezinnen in onze gemeente speelt. Het was een zeer indrukwekkende bijeenkomst en zeer de moeite waard waardoor er zicht is gekomen op de werkzaamheden van de werkgroep Arm in Arm.

De leden van de Pandora zorgden voor iets lekkers van chocolade voor de kerstpakketten die ieder jaar door de werkgroep Arm in Arm worden uitgegeven.

U ziet dat Pandora hierin zeker is geslaagd.

Een lid van Pandora.

IMG_3719