Burgemeester Dongen neemt eerste kerstpakket in ontvangst

Op donderdag 18 december heeft burgemeester René van Diessen het eerste kerstpakket van Arm-in-Arm symbolisch in ontvangst genomen. De heer Christ Timmermans van Arm-in-Arm overhandigde het pakket aan de burgemeester onder toeziend oog van voorzitter Hanny Kemmeren en projectleider Coert van Os van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Dongen.
Traditie
Het is inmiddels traditie: al een groot aantal jaren verzorgt de werkgroep Arm-in-Arm, namens alle Dongense Kerken, kerstpakketten voor mensen die in armoede leven. Dat jaar worden er rond deze tijd weer 180 pakketten aan mensen en gezinnen in de gemeente Dongen verspreid waar de nood het hoogst is.

Medewerking
De pakketten kunnen worden samengesteld dankzij de steun van de 2 hoofdsponsors Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Dongen (met sub-sponsor Jumbo) en de Rotary Club Gilze-Rijen en Dongevallei. Ook dit jaar waren er weer enkele particuliere initiatieven. Zo maakte een moeder met haar dochter 72 attenties in de vorm van een wijnfles-kandelaar en een wijnglas-kandelaar. Het Katholieke Vrouwen Gilde stelde de zelfgemaakte kerststukjes na hun kerstviering aan Arm-in-Arm ter beschikking.

Veiliggesteld
De aanwezigen waren allen zeer verheugd met de mededeling, dat ook de verspreiding voor kerst 2015 al in de begroting van Horeca Nederland, afdeling Dongen is opgenomen.

Mooi gebaar
“Het pakket is wederom goed gevuld”, constateerde burgemeester Van Diessen, “het is mooi dat mensen, die het zwaar hebben, op deze manier net dat extra steuntje in de rug krijgen! Langs deze weg wensen zowel Arm-in-Arm, ‘Horeca Dongen’ en de gemeente u fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2015!”

Bron: Dongen.nl