De schaamte voorbij

Voordat ik begin te schrijven over de hulp die ik van arm in arm heb mogen ontvangen de afgelopen jaren, schrijf ik wat steekwoorden op… De verbazing en dankbaarheid, zo noem ik de stand van mijn opengevallen mond maar even, zijn zeker op zijn plaats!  Door een scheiding in 2017 kom ik via maatschappelijk werk […]

Lees verder


Ervaring uit de praktijk: “Liever vraag je niet om hulp, dat begrijpen wij als geen ander.”

Door financiële problemen konden we de schoolkosten voor onze kinderen niet betalen en nam schuldhulpverlening van de gemeente, na onze goedkeuring, hierover contact op met “Stichting arm in arm” voor hulp. Korte tijd later werden we benaderd voor een intakegesprek aan huis door twee heren. Uiteraard speelt schaamte een rol en wil je dit liever […]

Lees verder


Actie vakantietas Protestantse Kerk Dongen-Rijen.

Actie vakantietas Protestantse Kerk Dongen-Rijen. Unieke samenwerking tussen PKN Dongen-Rijen, Stichting Leergeld WestBrabant Oost, afdeling Dongen, gemeente Dongen en Werkgroep Arm in Arm. 100 Kinderen in Dongen en 53 kinderen in Rijen ontvangen een vakantietas. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar vakantieoorden, […]

Lees verder