Donatie van ex-wethouder Petra Lepolder voor een kwart eeuw Arm in Arm

 

Petra Lepolder vroeg bij haar afscheid onlangs, om cadeaubonnen van Dongense winkeliers als bijdrage aan Arm in Arm, in plaats van de gebruikelijke bloemen of flesjes wijn. Dit, omdat ze ten tijde van haar wethouderschap de werkgroep had leren kennen als een organisatie die uitstekend werk verricht, waar de gemeente dit niet kan. En omdat ze korte lijntjes hebben met veel instellingen die betrokken zijn met werk op sociaal gebied. Arm in Arm helpt op praktische wijze met de cadeaubonnen, die een waarde van 450,- euro vertegenwoordigen, de mensen die financieel in de knel zijn geraakt. “Door de bonnen in de gemeente te kopen, help je ook nog eens de winkeliers”, zegt Lepolder.

Door Ruth Wilmans

Arm in Arm werd 25 jaar geleden opgericht door de Katholieke kerk in Dongen, nu Laurentiuskerk, om de armoede in Dongen te bestrijden. Inmiddels is er een oecumenische samenwerking tussen alle negen protestantse en katholieke kerken in Dongen en ’s Gravenmoer, die armoede onder de aandacht brengt, en middels giften, leningen en bemiddeling helpt, waar andere instanties dat niet kunnen. In het najaar gaan ze nog eens stilstaan bij die 25e verjaardag, de werkgroep Arm in Arm. Niet dat er veel te vieren is, er is nog steeds armoede in Dongen. “En dat is de slechtste reclame voor onze gemeente”, zeggen voorzitter Harrie Broeders en penningmeester Christ Timmermans.

Verbinden

Het goede nieuws is dat door donaties van de kerken, door giften van particulieren en door opbrengst van collectes, Arm in Arm beschikt over een budget van ongeveer 12.500 euro die de werkgroep vrijwilligers inzetten bij financiële problemen van inwoners, bij levensonderhoud of schuldenproblematiek. Het idee spreekt veel mensen aan. “We leggen hierover verantwoording af aan het bestuur van de Laurentiuskerk. We zijn een ANBI instelling”, zegt Christ, en er zijn weldoeners, die specifiek via Arm in Arm geld willen doneren.“ “Maar ook geven we immateriële hulp zoals het verwijzen naar geschikte instanties die oplossingen kunnen bieden, zoals o.a. de schuldhulpverlening van de gemeente, maatschappelijk werk, de voedselbank, ContourdeTwern, Stichting Leergeld en Impegno”, vult Harrie aan. “Deze organisaties verwijzen inwoners met problematiek vaak naar Arm in Arm.” Verbinden is het code woord voor de samenwerkingspartners.

Hoe gaan jullie te werk?

“We bepalen allereerst waar we bij kunnen helpen. Daarvoor hebben we het liefst rechtstreeks persoonlijk contact met de aanvragers. Onze kracht is dat we geen ingewikkelde procedures hebben en heel snel kunnen handelen. Soms kan het met iets kleins al opgelost zijn. We oordelen niet, we vertrouwen, en iedereen ongeacht geloof of afkomst kan bij ons terecht. De meeste kerkgangers kennen ons wel, maar er is een grote groep Dongenaren die onbekend met ons is. We missen vooral de categorie 65 + en dat is jammer. Want veel ouderen hebben het financieel niet makkelijk. Maar je kunt zonder meer bij ons aankloppen. We laten niemand vallen. Dan zoeken we zelf een oplossing of verwijzen we. Jaarlijks worden er in december kerstpakketten uitgedeeld aan gezinnen die aangeven dit op prijs te stellen. Maar er zijn meer initiatieven zoals de steun pakketjes voor ouderen, de sinterklaasbonnen voor kinderen en de actie vakantietas, waarin ook de gemeente haar bijdrage deed.“

Politieke invloed

“Het is heel belangrijk dat er goede contacten zijn met de gemeenteraad en het college. We werken aan bewustwording van de armoedeproblematiek in de samenleving en in de politiek. Harrie zit in de participatieraad van de gemeente namens Arm in Arm. We proberen hier de ervaringen vanuit de praktijk te vertalen in een soepeler beleid. Mensen moeten snel geholpen worden, en procedures lopen nu sneller. Politieke partijen vragen soms ook onze bijdrage voor het partijprogramma.”

Motivatie

“We willen geen enkel persoon die het moeilijk heeft laten vallen. En het is ook niet nodig. Er is geld genoeg. We kennen de geldstromen hier in Dongen, en we weten praktisch altijd een oplossing te vinden. Arm in Arm heeft contact met ongeveer 350 gezinnen in de gemeente Dongen, maar vermoedt dat er een groeiend aantal in een beginnende schuldproblematiek leeft. Hierbij doet ze dus ook een oproep om zich te melden, bij een van de organisaties of rechtstreeks bij Arm in Arm. Per mail of telefoon. Heb je vragen bel dan voor Dongen naar Ria; 06 22884797, voor ’s Gravenmoer naar Lenny; 06 15142403, mailadres info@arminarmdongen.nl. Website www.arminarmdongen.nl, of rechtstreeks naar voorzitter Harrie Broeders; 06 12218695.

Bron: Weekblad Dongen