Geschiedenis

arm-in-arm-logoHet onstaan van werkgroep Arm-in-arm.

Bisschop Muskens van Breda had in oktober 1996 er best begrip voor dat mensen die armoe lijden omdat ze moesten leven van een bijstandsuitkering, zwart probeerden bij te verdienen. Hij veroordeelde deze zwartwerkers ook niet. Ook over een arme die een brood steelt, zei hij dat hij daarvoor begrip kan opbrengen. Zijn scherpe kritiek uitte hij in een TV programma als gevolg van de falende armoedebestrijding van de regering.

Bisschop Muskens benadrukte vanuit zijn pastorale ervaring te spreken. “Ik ben een pastor die vanuit het veld veel leest en hoort over schrijnende armoede bij steeds meer mensen. Er moet toch iets aan het systeem fout zijn, al kan ik niet precies aangeven wat. Daar hebben we onze politici voor. Maar ik kan wel constateren dat dit niet mag in onze samenleving”. De uitspraak werd door sommigen met instemming begroet, maar de verontwaardiging overheerste.

Toch was de oproep van bisschop Muskens om op te komen voor de minst draagkrachtigen aanleiding voor een zestal mensen zich daadwerkelijk voor genoemde doelgroep in te gaan zetten. Op 12 februari 1997 was de oprichting van werkgroep Arm in Arm een feit. In 1997 was de werkgroep al oecumenisch van opzet en werd gedragen door de Katholieke Kerk Dongen en de Protestant Christelijke Gemeente in Dongen.

Sinds 2013 hebben vrijwel alle kerkgemeenschappen in Dongen een afvaardiging binnen de werkgroep.