Werkgroep Arm in Arm bestaat 20 jaar!

Werkgroep Arm in Arm bestaat 20 jaar.

(door Christ Timmermans)

Op 04 oktober 1996 had Mgr Tiny Muskens(bisschop van Breda) in de hoedanigheid van voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor kerk en samenleving, vergezeld door bisschop van Luijn van Rotterdam en kardinaal Simonis een gesprek met de Tweede-Kamerfractie van D66.

In dit gesprek deed Mgr Muskens enkele opmerkelijke uitspraken. Hij vond de armoede in Nederland heel schrijnend en hij leefde mee met het groeiend aantal mensen die in deze schrijnende armoede moesten leven.

In zijn pastorale rol kon hij dan ook begrip opbrengen ten aanzien van diefstal en zwart klussen.

Letterlijk zei hij: “De katholieke moraal heeft altijd duidelijk gemaakt dat als je arm bent dat je niet meer kunt leven, je een brood mag weghalen uit de winkel.”

Over het zwart bijverdienen door mensen met een uitkering zei hij: “Ik zal niet zeggen, dat moet je niet doen”

Op 12 februari 1997 kwamen een aantal mensen bij elkaar, waaronder Corrie van Toor, Peter Ozinga, Toon van Riel, Jan van Weesenbeek en Harry Tacken om over de uitspraken van Mgr. Muskens te praten.

Dit resulteerde in de oprichting van werkgroep “Dongense Armoede”.  Later werd deze naam veranderd in werkgroep “Arm in Arm”.

In de werkgroep namen vertegenwoordigers deel van Caritas, de Laurentiusparochie, de Paulusparochie, de St.Josephparochie, pastores van Dongen, dekenaat Oosterhout, Protestante gemeente Dongen-Rijen.

Harry Tacken vervulde de rol van voorzitter.

Na de zomervakantie van 1997 is de werkgroep begonnen met het formuleren van de doelstellingen.

Als doelstellingen werden o.a. genoemd: Opbouwen relatie met de gemeente, Naamsbekendheid verwerven, Ondersteuning bieden aan mensen in financiële nood door ze optimaal gebruik te laten maken van sociale voorzieningen, te helpen met budgetteren en loketbegeleiding, Armoedeproblematiek continu onder de aandacht brengen, Armoedeproblemen bij scholen onder de aandacht brengen, Kennis opbouwen over het sociale zekerheidsstelsel/regelingen.

Deze doelstellingen vormen na 20 jaar nog steeds de bouwstenen van de huidige werkgroep Arm in Arm.

Jan van Weesenbeek is na 20 jaar nog steeds actief binnen de werkgroep. In die afgelopen 20 jaar heeft hij een aantal hoogtepunten meegemaakt. Hieronder zijn een aantal hiervan beschreven.

1. Jan heeft goede herinneringen aan het bezoek van bisschop Muskes aan de werkgroep. Het was een bijzondere bijeenkomst waarbij de bisschop zijn uitspraken van een toelichting voorzag en de bisschop trots was op het gegeven dat de werkgroep door zijn uitspraken de armoedeproblematiek te lijf is gegaan.

2. Op 25 januari 2006 was er  de Theaterproductie Maria, moeder van altijddurende bijstand (over een moeder die altijd maar van de bijstand moest leven) een hoogtepunt. Georganiseerd door de werkgroep Arm in Arm was er die avond een volle Cammeleur waarbij de aanwezigen op fascinerende wijze meegenomen werden in het dagelijkse leven van een bijstandsmoeder.

3. Jan is er trots op dat de werkgroep heeft doorgezet op het moment dat enkele kerken in Dongen moesten sluiten en dat nu een vijftal kerken in de werkgroep vertegenwoordigd zijn.

4. Verder wil Jan nog benadrukken dat de werkgroep thans de benodigde eigen middelen heeft om als het nodig is de mensen die een beroep op de werkgroep doen heel snel te helpen.

Als werkgroep danken we Jan voor zijn werkzaamheden voor de werkgroep gedurende de afgelopen 20 jaar en als werkgroep blijven wij ons inzetten voor al de mensen die op ons een beroep doen ongeacht geloof of afkomst.

Wilt u een beroep op ons doen ga dan naar onze website: arminarmdongen.nl/contact