Kerstpakkettenactie interkerkelijke werkgroep Arm in Arm

Kerstpakkettenactie interkerkelijke werkgroep Arm in Arm

Het is alweer begin januari en het jaar 2017 is alweer voorbij. De feestdagen zijn achter de rug. Dagen waarin gezelligheid wordt gezocht bij familie of vrienden en waarin we feestelijk herdenken dat de Heer is geboren. Even de beslommeringen van alle dag te laten voor wat ze zijn en genieten van de rust die Kerstmis met zich meebrengt

Toch ervaart niet iedereen de saamhorigheid rond de kerstdagen en jaarwisseling. Er zijn veel mensen die deze feestdagen verafschuwen omdat ze in deze wintermaanden minder buiten komen en minder in staat zijn  om de broodnodige contacten te onderhouden.

Veel mensen, ook in Dongen, voeren dagelijks een overlevingsstrijd om alle touwtjes aan elkaar te kunnen knopen.

Voor deze mensen heeft werkgroep arm in arm al vele jaren de doelstelling om een kerstpakket te bezorgen, waardoor ook zij rond het kerstfeest iets extra’s hebben om van te genieten.

Voor deze mensen is een kerstpakket géén luxe, maar een aangename aanvulling op hun levensmiddelenvoorraad voor de komende feestdagen.

De eerste gesprekken om de kerstpakkettenactie weer te doen slagen vinden al vroeg in het jaar plaats met Horeca Dongen, Coert van Os en Rotaryclub Gilze-Rijen en Dongevallei. Bekeken wordt hoeveel pakketten door deze sponsoren worden geschonken en het aantal kerstpakketten wat naar verwachting nodig zal zijn. Om deze schatting te kunnen maken wordt nagegaan welke mensen in Dongen in aanmerking komen voor een kerstpakket. Het criterium hiervoor is dat de mensen het financieel niet breed hebben en leven op of rond het bijstandsniveau.

Gelukkig zijn we er weer in geslaagd om een goed gevuld kerstpakket samen te stellen. In totaal gaan 240 goed gevulde kerstdozen de deur uit. Het hoogste aantal in de lange traditie van de kerstpakkettenactie van onze werkgroep. Voor de kerstdagen zijn de kerstpakketten bezorgd door een twintigtal bezorgers/vrijwillgers.

Om enig inzicht te geven waar deze pakketten zoal terecht komen enige cijfers:

De kerstpakketten zullen worden bezorgd bij 111 alleenstaanden, 52 éénouder gezinnen, 37 gezinnen met kinderen en 40 gehuwden/samenwonenden zonder kinderen.

In totaal kunnen hierdoor ook nog eens 167 kinderen blij gemaakt worden

Een mooi resultaat vinden we als werkgroep Arm in Arm en we zijn er dan ook trots op.

We kunnen ook het kerstpakket wat u mogelijk ontvangt onder onze doelgroep verdelen. Wanneer u een kerstpakket hebt ontvangen en u wilt dit afstaan dan kunt u uw kerstpakket inleveren op het parochiecentrum naast de Laurentiuskerk, Hoge Ham 84 (geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur).

Onze dank gaat uit naar al degenen, die op welke wijze dan ook, mee hebben geholpen aan het slagen van deze actie. Speciale dank aan onze sponsoren Horeca Dongen, Coert van Os en Rotaryclub Gilze-Rijen en Dongevallei.  Het was hartverwarmend om alle betrokkenheid te ondervinden en de bereidheid wat te doen voor de medemens,ongeacht geloof of afkomst.

Onze werkgroep beter leren kennen? Ga dan voor meer informatie naar onze website www.arminarmdongen.nl. De moeite waard om hier een bezoek aan te brengen.

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan onze kerstpakkettenactie dan kunt u uw donatie storten op onze bankrekening bij de Rabobank nummer NL55RABO0158820754, onder vermelding donatie/gift

Als u met ons in contact wilt komen dat kan door een mailtje te sturen naar info@arminarmdongen.nl

of telefonisch voor ’s-Gravenmoer 06-15142403 en voor Dongen 06-22884797

We wensen u fijne dagen en een goed 2018

Interkerkelijke werkgroep Arm in Arm