Meedoen

kerstpakket-dongenWerkgroep Arm in Arm is een actieve en goed bekend staande werkgroep die geheel draait op de vrijwillige inzet van mensen die iets voor een ander over hebben. Waar de werkgroep voor staat leest u bij de doelstellingen.

Om alle doelstellingen te kunnen realiseren heeft de werkgroep uw hulp nodig.

U kunt ons helpen:

  • Bij het signaleren van het probleem van armoede in uw naaste omgeving.

  • Bij het signaleren van door de politiek genomen maatregelen m.b.t. de armoedeproblematiek die voor verschillende groepen in onze Dongense samenleving verkeerd uitvallen.

  • Door met ons mee te denken over veranderingen, die een meer rechtvaardige samenleving dichterbij brengt.

  • Door ons hand- en spandiensten te verlenen.

  • Door ons een steuntje in de rug te verlenen door een financiële bijdrage te doneren op bankrekeningnummer NL55 RABO 01 58 82 07 54. Uw giften zijn aftrekbaar van de Belastingen.

Spreekt dit u aan en wilt u ook uw steentje bijdragen aan een betere samenleving? Neem dan contact met ons op!