Oogstdankfeest 2016 een sfeervol gebeuren en groot succes.

 

Sponsoren heel hartelijk dank

Oogstdankfeest 2016 een sfeervol gebeuren en groot succes.

oogstdankfeest-dienstZondag 25 september j.l. werd er voor de tweede keer het Oogstdankfeest gehouden in de Laurentiuskerk. Het Oogstdankfeest heeft al een grote traditie en wordt al tientallen jaren georganiseerd. Ook dit jaar is er samengewerkt met de ZTLO, een vereniging van agrarische ondernemers in de groene ruimte. Het doel van het Oogstdankfeest is enerzijds onze dank uit te spreken voor de oogst van het afgelopen jaar. De mensen die er dagelijks mee bezig zijn, weten dat er hard voor gewerkt moet worden en ze zijn van veel factoren afhankelijk en anderzijds stil te staan bij degenen die het in onze gemeente Dongen wat minder breed hebben.

Om deze doelstellingen te halen gaat er heel wat werk aan vooraf. De werkgroep Oogstdankfeest is belast met het inhoud geven aan deze viering en het benaderen van agrarische bedrijven om hun producten van groeten en fruit gratis ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn supermarkten benaderd om hun steentje bij te dragen en particulieren werden opgeroepen een bijdrage te leveren. Spontaan deden weer een groot aantal bedrijven en supermarkten mee (waaronder enkele nieuwe) en ook de particulieren lieten zich niet onbetuigd. Weer vele ondernemers waren bereid om hun medewerking te geven aan dit jaarlijkse gebeuren. Diverse soorten groenten en fruit en andere levensmiddelen van het land vonden hun weg naar de Laurentiuskerk. Daar werden ze  voor eenieder goed zichtbaar opgesteld. Het geheel vormde een prachtig gezicht van vele producten afkomstig van het platteland, mede door de grote bloemstukken, die speciaal voor deze gelegenheid  werden gemaakt. De feestelijke viering had als thema “Van nature met elkaar verbonden” en werd opgeluisterd door prachtig tromgeroffel van de heren Gerard Jansen en Jannes Verharen, mooi klarinetspel van Peter Goos en zang van het koor onder leiding van Leo van der Maas.

In de viering werden de geschonken goederen symbolisch overgedragen aan de werkgroep Arm in Arm.  Al een aantal jaren zorgt werkgroep Arm in Arm voor de verdeling van de spullen. De dag na de viering van de oogst worden er door de leden van de werkgroep pakketjes samengesteld en rondgebracht. Voor deze werkgroep een feest, want de reacties die ze krijgen van degenen waar ze aan de deur komen zijn hartverwarmend.

Dankzij de mooie oogst van groenten en fruit en andere levensmiddelen die we mochten uitdelen hebben weer vele gezinnen niet alleen genoten van het gebrachte eten, maar zij weten ook dat aan hen wordt gedacht en dat er met hen wordt gedeeld.

Daarom willen we iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. DANK DANK DANK

Werkgroep Arm in Arm

oogstdankfeest-groenteoogstdankfeest-bloemen

Het doel van de viering is om een inhoudelijk mooie viering te houden waarbij enerzijds de groei van groenten en fruit een groot aandachtspunt is

Velen onder de inwoners van Dongen hebben de keus van wat zij elke dag willen eten. Ze gaan naar de groetenboer en kopen daar bijv een pond bonen of een kilo andijvie, net waar ze trek in hebben.

Ook zijn er inwoners die deze keus niet hebben, omdat ze simpelweg het geld er niet voor hebben om elke dag een keuze te maken wat er op tafel komt. Zij hebben het niet zo breed en met hun geld staan ze elke dag voor de keus om te kiezen tussen het betalen van de huur, betalen van de rekeningen of een fatsoenlijke maaltijd.

Daarom is het oogstdankfeest een verschrikkelijk goed initiatief. Want de ondernemers die hun goederen ter beschikking stellen weten dat deze goederen terecht komen in gezinnen die de goederen heel goed kunnen gebruiken.

Al een aantal jaren zorgt onze werkgroep Arm in Arm voor de verdeling van de spullen. De dag na de viering van de oogst worden er door de leden van de werkgroep pakketjes samengesteld en rondgebracht.

Voor ons als werkgroep een feest, want de reacties die we krijgen van degenen waar we aan de deur komen zijn hartverwarmend.

Een aantal reacties willen we u, als lezer van dit stukje, niet onthouden.

Een meneer bekeek verrukt de inhoud en zei: deze groenten ga ik invriezen, van de aardbeien maak ik jam, kortom:  een aantal weken eetplezier!

Een moeder deed vergezeld van haar dochtertjes de deur open. De meisjes zagen wat er werd gebracht en de moeder zei:  dan hebben we weer eens wat anders te eten!

Dankzij de mooie oogst van groenten en fruit en andere levensmiddelen die we mochten uitdelen hebben weer vele gezinnen niet alleen genoten van het gebrachte eten, maar zij weten ook dat aan hen wordt gedacht en dat er met hen wordt gedeeld.

Daarom willen we als werkgroep iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. DANK DANK DANK

Namens Interkerkelijke werkgroep Arm in Arm

Christ Timmermans

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van onze werkgroep bel dan naar 06-40980015 als u woont in Dongen of naar 06-49954211 als u woont in ’s-Gravenmoer of Dongen-Vaart.

U kunt ook een mail sturen naar info@arminarmdongen.nl of werkgroeparminarm@gmail.com