Hoe werken wij?

Arm-in-arm_voor_elkaarVanuit de werkgroep arm in arm komen wij bij u op huisbezoek met twee personen om uw hulpvraag in kaart te brengen. Allereerst mag u een luisterend oor verwachten. Samen met u willen we inzicht krijgen in de vragen die bij u leven. Samen bekijken we de mogelijk- en onmogelijkheden om tot een oplossing te komen. Als het nodig is treden we als tussenpersoon op of nemen we u mee naar diegene die u een oplossing kan bieden. Indien nodig kunnen we ter overbrugging van een tijdelijke financiële situatie een kleine lening of een gift aanbieden.

Vertrouwen is de basis van ons werk. De werkgroep gaat zorgvuldig om met uw privacy!