Hoe werken wij?

Arm-in-arm_voor_elkaarVanuit de werkgroep komen we op huisbezoek met twee personen om de hulpvraag in kaart te brengen. Allereerst mag u een luisterend oor verwachten. Samen met u willen we inzicht krijgen in de vragen die bij u leven. Samen bekijken we de mogelijk- en onmogelijkheden om tot een oplossing te komen. Als het nodig is treden we als tussenpersoon op of gaan we met u mee naar degene die een oplossing kan bieden. Indien nodig kunnen we ter overbrugging van een tijdelijke financiële situatie een kleine lening of een gift aanbieden.

Vertrouwen is de basis van ons werk. De werkgroep gaat zorgvuldig om met uw privacy!