Wie zijn wij?

arm-in-arm-logoArm-in-arm is een interkerkelijke werkgroep waarin de volgende kerkgemeenschappen van Dongen en ’s Gravenmoer participeren:

Door hun betrokkenheid bij de werkgroep willen de kerken in de geest van het Evangelie concreet gestalte geven aan het vraagstuk van armoede en maatschappelijke uitsluiting. De werkgroep biedt overigens ook plaats voor mensen die, niet vanuit een geloofsovertuiging, willen meedenken en meewerken aan o.a. de bewustwording van de armoedeproblematiek.